Sagax förvärvar i Nederländerna och Finland

maj 7, 2018 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

Sagax har, i fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor.

Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 18 800 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för industri och lager. Det årliga hyresvärdet uppgår till 12,8 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9,3 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %. Tillträde har skett.


Läs mer