Regeringen satsar på etanol och el

maj 7, 2018 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

Regeringen vill inrätta två innovationskluster, ett för el-fordon och ett för etanolfordon, och uppdrar åt Statens energimyndighet att utlysa medel för projekten. 

Det ena klustret ska verka för demonstration av lösningar för etanolproduktion och drift med etanolfordon i regional- och fjärrdistribution samt bidra till utvecklingen av fossilfria tunga transporter internationellt.

Det andra klustret ska verka för demonstration av transporteffektiva lösningar för elektrifierade urbana godstransporter inklusive övriga delar för ett fungerande logistiksystem, exempelvis ruttplanering, automatisering, samlastning, ökad fyllnadsgrad och omlastning för distribution med andra fordon i stadsmiljö.

Inom ramen för uppdraget får Statens energimyndighet utbetala 2 miljoner kronor 2018, 8 miljoner kronor 2019 samt 15 miljoner kronor 2020.


Läs mer