Kilenkrysset förvärvar i Staffanstorp

Kilenkrysset förvärvar i Staffanstorp

Kronoslätts företagspark i Staffanstorp. Foto: Kilenkrysset.

En snabb affär har skett mellan Kilenkrysset som förvärvar och kompletterar sitt fastighetsinnehav i Kronoslätts företagspark i Staffanstorp.

Fastigheten som Kilenkrysset förvärvat, Kronoslätt 1:3, är på drygt 180 000 kvm mark är fullt uthyrd: den hyrbara ytan omfattar drygt 20 700 kvm. Tillträde skedde den 27 april 2018.

Kilenkrysset äger redan flera intilliggande fastigheter i företagsparken där bl a DHL är hyresgäst. Kilenkrysset köper fastigheten av Kildare, som i sin tur förvärvade fastigheten i juni 2017 i ett portföljköp, säljare var då Stendörren. 


Läs mer