"Stockholmsfixering" i infrastruktursatsningar missgynnar Skåne"

februari 27, 2015 Åsikt , Infrastruktur , Logistik

Den 27/2 kommer infrastrukturminister Anna Johansson till Malmö för en konferens om de kommande årens investeringar i Öresundsregionen. Vid mötet kommer Per Corshammar presentera statistik som visar att behoven av investeringar i järnväg är överlägset störst i Skåne. 

Här finns 10 av Sveriges 25 hårdast belastade järnvägssträckor.
Järnvägen mellan Arlöv och Lund är Sveriges mest trafikerade dubbelspår med 479 tåg per dygn. Järnvägen genom Arlöv är den tätast trafikerade trespårssträckan, med 502 passerande tågsätt per dygn.
Det innebär att det kör ett tåg genom Arlöv var tredje minut – dygnet runt skriver Sydsvenskan.
– Längs de här sträckorna ligger tågen ständigt på kö. Det går inte att köra fler tåg än nu på de hårdast belastade järnvägarna genom Skåne, säger Per Corshammar.
Bland Sveriges sju mest belastade dubbelspår finns också Citytunneln, Lund-Eslöv, Eslöv-Höör samt Höör-Hässleholm. Bara Arlandabanan och Mälarbanan vid Jakobsberg kan mäta sig med tågtätheten i Skåne.
Även Öresundsbron är tätt trafikerad. Bron är Sveriges sextonde mest trafikerade dubbelspår och kan få problem med kapaciteten när Fehmarn bält-tunneln står klar om några år.
Också när det gäller enkelspårssträckor sticker Skåne ut. Järnvägen från Karlstad till Kil är Sveriges mest trafikerade enkelspår, men i övrigt finns fyra skånska enkelspår med bland Sveriges tio mest trafikerade enkelspår.
Det rör sig om sträckorna Hässleholm-Kristianstad, Ängelholm-Helsingborg, Helsingborg-Åstorp samt Fosieby-Ystad.Järnvägen Helsingborg-Göteborg får ökad kapacitet när Hallndsåstunneln öppnas i slutet av året. Men flaskhalsen norr om Helsingborg med ett spår bl a genom naturskyddade Pålsjö skog.
Region Skåne har i flera år argumenterat för att flera sträckor byggs ut till dubbelspår. Det är ohållbart i längden med enkelspår från Ängelholm till Helsingborg när tågtunnlarna genom Hallandsåsen invigs i höst och kapaciteten längs Västkustbanan mångfaldigas.
En sådan utbyggnad finns med i Trafikverkets flerårsplan fram till 2025. Men bygget av ett dubbelspår Helsingborg-Ängelholm kan inledas tidigast år 2019.
På sträckan Arlöv-Lund är en utbyggnad till fyra spår på gång. Det dröjer innan de arbetena kommer igång.
Per Corshammar anser att den hårda belastningen på Skånes järnvägar gör att en betydligt större andel av de svenska järnvägsinvesteringarna borde hamna i sydligaste Sverige. Han anser att en allt för stor “Stockholmsfixering” har lett till underinvesteringar i det skånska tågnätet.
– Det är inte tågtrafikens intensitet som styrt var investeringspengarna i järnvägssystemet har hamnat, utan hur det berört dem som beslutat om investeringarna, säger han.
Citybanan under centrala Stockholm för ca 25 miljarder är under byggnad och en majoritet i riksdagen vill börja bygga den sk Förbifart Stockholm för ca 45 miljarder- det dyraste infrastrukturprojektet hittills i Sverige.


Läs mer