Rekordhög straffavgift för logistikbygge i Gårdsten

december 1, 2015 Ekonomi , Fastigheter , Logistik
Byggbolaget Serneke började bygga ett nytt logistikcenter åt Gårdsten Lagerhus AB utan att bygglov var klart. Därför har byggnadsnämnden i Göteborg beslutat om en sanktionsavgift på över 2,2 miljoner kronor

I somras uppdagades det att det saknades bygglov för en del av det nya logistikcentret i Gårdsten. Kommunen hade inte kunnat ge bygglov, eftersom det saknas en nybyggnadskarta. En förrättning pågick på fastigheten.

På sin hemsida skriver Göteborg stad att Byggnadsnämnden har fattat beslut om sanktionsavgift till maxbeloppet 2 225 000 kronor för påbörjad byggnation av det logistikcentrum som Gårdstens Lagerhus AB bygger i Gårdsten. Byggnaden omfattar 5 000 kvm.

Samtidigt som planändring pågick, påbörjade byggbolaget Serneke arbetet, utan att alla tillstånd var klara vad gäller två av fyra byggnader på området, en lagerlokal och ett fyra våningar högt kontorshus.

– I arbetet med att planera och bygga i Göteborg är det avgörande med goda relationer mellan staden och dess byggaktörer. Det är också viktigt att följa lagen, lagstiftningen gäller alla och från den kan ingen av oss göra undantag, kommenterar byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne beslutet om sanktionsavgift.

Det är mycket ovanligt att så här stora byggen saknar bygglov.

Beslutet har inte vunnit laga kraft ännu. Fram till dess kan Seneke överklaga.

 


Läs mer