EU-förhandlare fruktar minimalistiskt klimatavtal

november 30, 2015 Miljö/CSR
 – EU har tre mål. Att uppnå detta kommer inte allt bli lätt, det kan jag försäkra er om, säger EUs chefsförhandlare Miguel Arias Cañete. Foto Europakommissonen

EUs chefsförhandlare Miguel Arias Cañete är pessimistisk inför COP21 i Paris. Foto Europakommissonen

Men EUs chefsförhandlare Miguel Arias Cañete är pessimistisk inför toppmötet i Paris som inleddes idag.

EU vill se ett långsiktigt klimatmål, bindande utsläppsminskningar och en översynsmekanism med ansvarsutkrävande i det nya klimatavtalet.

– EU har tre mål. Att uppnå detta kommer inte allt bli lätt, det kan jag försäkra er om, säger EUs chefsförhandlare Miguel Arias Cañete.

Idag startade FNs klimattoppmöte COP21 i Paris, där 170 av världens länder samlas för att komma överens om ett nytt samarbetsavtal som ska ersätta Kyotoavtalet och enas om åtgärder för att ta i tu med den globala uppvärmningen.

– Det är ett av årets viktigaste händelser, om inte den viktigaste, säger EUs klimatkommissionär Miguel Arias Cañete som representerar alla EU-länder.

Han menar att det utkast till avtal som ligger på bordet i dag inte är tillräckligt långtgående.

– Den nuvarande texten är för lång och komplex med allt för många alternativ. Det är fortfarande mycket arbete kvar.

Han tror att det kommer bli ett avtal men att det riskerar att inte räcka till.

– Min oro är att vi får ett minimalistiskt avtal, säger Arias Cañete och tillägger att EU inte kommer nöja sig med vilken avtalstext som helst.

Enligt klimatkommissionären vill EU se tre delar i ett avtal: ett långsiktigt mål, en återkommande översyn för att granska framstegen och ett system för insyn och ansvarsutkrävande så att alla parter håller det de lovar. EU förespråkar dessutom att avtalet ska bli bindande och att även utsläppsminskningarna ska bli det.

– Men att uppnå detta i Paris kommer inte allt bli lätt, det kan jag försäkra er om, säger Miguel Arias Cañete.

I dag gäller Kyotoavtalet från 1997 men det klimatavtalet omfattar endast 38 länder som tillsammans står för tolv procent av utsläppen i världen. Till Paristoppmötet har i dagsläget 170 länder som står för 95 procent av alla utsläpp skickat in sina klimatplaner.

Klimattoppmötet i Paris pågår från 30 november till 11 december.


Läs mer