Regeringen inför efterlängtad tonnageskatt

september 1, 2015 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att ett svenskt tonnageskattesystem införs, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Liknande system finns redan i flertalet andra EU-länder och från branschorganisationen Svensk Sjöfarts sida är man positiva.

“Det är oerhört positivt. Nästan alla länder i Europa har infört det här tonnageskattesystemet, så när regeringen inför det även i Sverige så innebär det att vi får likvärdiga konkurrensvillkor”, säger Irene Fällström, kommunikationschef på Svensk Sjöfart, till nyhetsbyrån SIX News..

Under de många år som tonnageskatt diskuterats har den svenska handelsflottan krympt.

På Stockholmsbörsen finns bara två rederier noterade: Viking Supply och Concordia Maritime. Viking Supply hade enligt årsredovisningen för 2014 fem fartyg, varav två leasades in, under svensk flagg. Concordia har inga svenskflaggade fartyg.


Läs mer