Svensk-norskt krav på dubbelspår Göteborg-Oslo

september 1, 2015 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Starka och attraktiva regioner skapar jobb och framgång. Regionen mellan Göteborg-Oslo har potential att bli ett sådant område. Men då måste järnvägen länderna emellan snarast byggas ut, skriver Stian Berger Rösland (Høyre)i Norge och Anneli Hulthén (S) i en debattartikel i GP.

Bl a skriver de två:

“Det enskilt största gränshindret mellan våra grannländer Norge och Sverige är vår infrastruktur. Den 13 mil långa felande länken mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge saknar dubbelspårig järnväg, vilket resulterar i att det endast finns plats för få och alltför långsamma gods- och persontransporter. I dag tar det drygt fyra timmar att åka tåg mellan Göteborg och Oslo. Alltmer av tunga lastbilstransporter belastar E6:an mellan våra länder, eftersom järnvägen har dålig kapacitet, vilket innebär att miljömål om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Skulle vi gemensamt bygga bort det gränshinder som järnvägen i dag utgör, skapas en ökad och mer hållbar rörlighet och med det en starkare näringslivsutveckling. Det innebär i sin tur fler jobb. Vi vet att starka och attraktiva regioner skapar framgång och regionen mellan Göteborg-Oslo är en gränsregion med just en sådan tillväxtpotential. Fler än 55 000 svenskar arbetspendlar eller deltidspendlar för närvarande till Norge. Antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år. Och gränshandeln vid Svinesund slår rekord med sex miljoner besökare.

Därför är vi som representanter för Göteborg-Osloregionen mycket tillfreds med att det norska Jernbaneverket och det svenska Trafikverket nu tillsammans utreder och påbörjar planeringen av en dubbelspårig järnväg på ovanstående sträcka mellan Sverige och Norge. I förlängningen har järnvägen mellan Göteborg och Oslo också stor betydelse för länken till Malmö /Köpenhamn och till järnvägen ut i Europa.

I april 2014 lanserade projektet The Scandinavian 8 Million City sin slutrapport som visar att det går att skapa en sammanhållen arbetsmarknad i korridoren Oslo-

Göteborg-Köpenhamn men då krävs en gemensam gränsöverskridande planering av järnvägsnätet mellan länderna.

Vi som företrädare för Göteborg-Osloregionen är beredda att tillsammans leda arbetet regionalt med gränsöverskridande planering och vi uppmuntrar beslutsfattare på de nationella arenorna att göra detsamma.”


Läs mer