PostNord samordnar brev och paket

februari 24, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Logistik , Transport

Postnord omstrukturerar med en ny organisation för att få ner kostnaderna. Enligt koncernchefen Håkan Ericsson kommer omstruktureringen leda till fortsatta personalnedskärningar.

– Vi har minskat kring 1 500 personer per år de senaste åren på grund av brevnedgången, och det här möjliggör för oss att fortsätta i den takten, säger Håkan Ericsson till TT.

Tanken med omorganisationen är att bolaget ska bygga starkare landsorganisationer. Hittills har bolaget haft separat organisation för brev och paket i varje land.
– Vi kan hämta med samma lastbil i stället för att ha en bil för paket, en för brev och en för pallgods. Och vi kommer att kunna bygga ihop vår terminalstruktur och kundtjänst. Det här leder definitivt till lägre kostnader.

Postnord gjorde en vinst före skatt på 121 miljoner kronor under fjärde kvartalet i fjol mot en vinst på 122 miljoner kronor samma period ett år tidigare. Omsättningen steg till 10 638 miljoner kronor mot 10 481 under sista kvartalet 2012.
– Vi är nöjda med att vi har lyckats öka omsättningen, delvis genom förvärv men även genom organisk tillväxt. Och lönsamheten är starkare än föregående år. Det är bra men det är fortfarande alldeles för låg lönsamhet i samtliga affärsområden, säger Håkan Ericsson.
– Så vår omställning kommer att fortgå och vi kommer att skynda upp den ytterligare framöver. Det kommer att innebära färre anställda i delar av verksamheten och fler anställda i andra delar. Vi satsar nu ytterligare på att bygga en nordisk plattform med logistik och e-handel och balansera om bolaget, från ett brevbolag till ett mer balanserat logistikbolag.
/ TT


Läs mer