Minskad framtidstro inom transportnäringen

februari 21, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Forskning , Transport
Minskad framtidstro inom transportnäringen

Det sista kvartalet på 2013 sjönk TransportIndikatorn med 18 enheter och landade på -13. Minskningen beror bland annat på att 2013 inte bjudit på den uppgång som förväntades för året. Oro för sjunkande sysselsättning och omsättning för kommande kvartal har också bidragit till att sänka prognosen ytterligare.

I backspegeln står det nu klart att 2013 inte bjöd på den uppgång som väntats, utan att världsekonomin rört sig ytterst sakta framåt och en hel del i sidled. Flera viktiga ekonomier som USA, Kina och Japan har dock rört sig i rätt riktning. TransportIndikatorn landar på -13 för sista kvartalet 2013, vilket innebär att andelen pessimistiska företag är större än andelen optimistiska företag.

– Vi kan se att den osäkerhet som råder i världsekonomin påverkar företagens minskade framtidstro. 2013 bjöd heller inte på den uppgång som väntats och det finns en överhängande oro hos företagen att sysselsättningen och omsättningen kommer att minska under kommande kvartal, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

För svenskt vidkommande har hushållens konsumtion utgjort det enskilt största bidraget till BNP under 2013, medan investeringar och export utvecklats svagt under året. Detta utvecklingsmönster väntas fortsätta även under 2014.

TransportIndikatorn för fjärde kvartalet 2013 landar på -13 (5 för kvartal 3, 2013).

TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.


Läs mer