Proffice krymper inom lager och logistik

februari 24, 2014 Arbetsmarknad , E-handel , Lager , Logistik

Bemanningsbolaget Proffice har fortsatt kämpigt med svag efterfrågan och hård kamp om de uppdrag som finns, med prispress som följd. I det fjärde kvartalet föll intäkterna med 12 procent jämfört med samma period året innan, skriver sajten placera.nu.

Personaluthyrning står för 94 procent av intäkterna och området tappade också 12 procent i kvartalet. Bland de två mindre områdena var det rekryteringsuppdragen som ökade medan omställningsuppdragen minskade.

Fler rekryteringsuppdrag skulle i bästa fall kunna peka mot stigande optimism där fler byter jobb och företagen fyller upp vakanser. Nytillträdda vd:n Henrik Höjsgaard tolkar i bokslutsrapporten den utvecklingen som en indikation på att konjunkturläget håller på att ljusna. Det och det faktum att Proffice i Sverige faktiskt ökade intäkterna jämfört med tredje kvartalet om än marginellt.

Det är framför allt de större kunderna som minskat sin efterfrågan. Det slår mot intäkterna men hjälper samtidigt upp rörelsemarginalen, eftersom de mindre uppdragen oftast håller en bättre lönsamhet än volymuppdragen.

De stora områdena inom personaluthyrning för Proffice är kontor/kundsvervice och industri/logistik vilka tillsammans svarar för runt 70 procent av omsättningen. Störst nedgång noterades inom industri/logistik som även tappar mot närmast föregående kvartal. Kontor/kundservice ökar något jämfört med kvartalet innan.

Sverige är Proffice största marknad och stod för 74 procent av intäkterna i koncernen. Norge utgjorde 22 procent, Finland 3 procent och Danmark 1 procent.