Att tänka på vid handel med Norge

april 20, 2016 Ekonomi , Inköp , Logistik
annsofieFalkemar

Ann Sofie Falkemar har jobbat med tullfrågor i 25 år. På Logistikläget 2016 i Göteborg den 24 maj delar hon med sig av sina bästa tips.

Den 1 maj träder en ny tullagstiftning i kraft. För handel med Norge, som står utanför EUs tullunion, finns det flera saker att tänka på, särskilt om man vill bedriva e-handel i Norge, påpekar tullexperten Ann-Sofie Falkemar.

Den nya tullagstiftningen bygger på en nya tullkodex för EUs tullunion, Union Customs Code (UCC), som har legat till grund för utformningen av den nya svenska tullagen.

Förändringarna kommer att ske stegvis, med ambitionen att allt ska vara på plats senast vid utgången av 2020.

Om denna och andra aktuella tullfrågor talar Ann-Sofie Falkemar på Aditro Logistics, en av landets mest kunniga och erfarna tullexperter på konferensen Logistikläget 2016 i Göteborgs hamn den 24 maj.

– Vi som arbetar med tullfrågor trodde kanske att det här skulle bli något av en Big Bang, säger Ann-Sofie Falkemar.

– Men bl a den tröga beslutsprocessen i EU, där varje medlemsland har olika syn på förslagen som skall diskuteras, gör nu att förändringar och nya krav istället kommer successivt fram till 2020.

Den största tekniska förändringen är kravet på att all kommunikation mellan företag och tullmyndighet ska ske digitalt.

– Men ännu finns inte något systemstöd på marknaden som hanterar de nya reglerna, påpekar Ann-Sofie Falkemar.

För handel med Norge, som står utanför EUs tullunion, finns det flera saker att tänka på, särskilt om man vill bedriva e-handel i Norge, påpekar hon.

– Man måste t ex skaffa sig ett tullombud i Norge, så att inte norska privatpersoner som köper dina varor får krav på att betala tull.

Av Gösta Hultén

FAKTA:

8 av de viktigare nya regler som införs:

* All kommunikation mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter ska ske elektroniskt.

* Tidigare tullagertillstånd upphör och måste förnyas.

* Rätt till tillfällig lagring förlängs från 45 dagar till 90 dagar, men garanti kommer att krävas för tillfällig lagring .

* Definitionen av exportör förändras så att utländska företag utan etablering inom EU inte längre kan exportera varor utan ett indirekt ombud.

* Lokala tillstånd för godkänd exportör gäller automatiskt exporter från alla EU-länder.

* Tullvärdet ska från den 1 maj 2016 fastställas utifrån den sista försäljning som skett innan varorna har förts in i EU.

* Kredittillstånden förändras den 1 maj 2016 och Tullverket kommer löpande att hantera omprövningen av befintliga tillstånd.

* Förändringar av leverantörsdeklaration och ursprungsbevis inom EU införs..


Läs mer