OPS tveksam väg att finasiera ny infrastruktur

februari 7, 2014 Ekonomi , Infrastruktur

Stora investeringar krävs i den svenska infrastrukturen. Det är alla politiska partierna överens om. Flera är samtidigt mycket tveksamma till att utnyttja nya finansieringsmodeller, t ex ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, OPS. Det framkom i samband med Maskinentreprenörernas infrastrukturdag.

– Just nu är Sverige faktiskt det enda land i Europa som har råd att genomföra de infrastruktursatsningar som är på gång. Våra finanaser är starka. OPS kan lösa en del praktiska problem, men inte alla och risken är att metoden medför mindre utrymme för entreprenörer, sade Jan-Evert Rådhström (M).

Kritik kom dock från oppositionen, som vill klara de fortsatta investeringarna med hjälp av statlig finansiering.


Läs mer