"Fri rörlighet inom EU för utländska åkerier som följer lagar och avtal"

februari 7, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Transport

Transportindustriförbundet kommenterar i ett pressmeddelande den senaste tidens debatt om utländska åkerier som utför transporttjänster i Sverige.

“Det är viktigt att betona att gällande regler och förordningar skall följas och efterlevas av samtliga aktörer på marknaden, oavsett nationalitet och att detta gäller såväl svenska åkerier som åkerier från andra medlemsstater i EU.”

Men EU:s principer bygger på fri rörlighet för varor, människor, kapital och tjänster. Att försöka sätta denna princip ur spel genom att begränsa åkerier från andra medlemsländer att utföra transporttjänster i Sverige, är inte en realistisk möjlighet så länge som de följer gällande lagar och förordningar heter det.

Åtgärder som begränsar tillträde till den inre gemensamma marknaden är inte förenliga med gällande eller kommande EU-rätt.
Åtgärder som att kontrollera fordons skick (bromsar, däck, avgassystem o dyl) samt efterlevnad av kör- och vilotider är möjliga att utföra så länge de inte utförs på diskriminerande sätt medan åtgärder som riktar in sig på att försvåra eller begränsa möjligheterna att utföra transporttjänster inte är tillåtna.

EU-kommissionen följer den svenska debatten med intresse och förbundets jurist Tommy Pilarp har ombetts att komma till Bryssel och informera EU-kommissionen om den svenska debatten. Förbundet kommer fortlöpande att informera om utvecklingen inom EU på detta område.

“Transportindustriförbundet välkomnar en debatt om vägtransportmarknadens förutsättningar, men önskar att debatten förs med en saklig och sansad ton baserad på realistiska förutsättningar” skriver förbundet avslutningsvis.


Läs mer