Omvärlden gillar svenska fastigheter

januari 15, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Forskning

90 procent av Europas fastighetsinvesterare anser att den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa. De spår ett ökat antal fastighetsaffärer i Sverige under 2014. Det visar en ny rapport från Ernst&Young EY som bygger på intervjuer med över 500 fastighetsinvesterare i 15 europeiska länder.

Svenska kommersiella fastigheter står stadiga i ett annars svajigt Europa, visar EY:s årliga studie ”Real Estate Assets Investment Trend Indicator”.Den svenska marknaden anses vara transparent och likvid, och hela 90 procent av de tillfrågade ser Sverige som en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar i jämförelse med övriga länder i Europa. En majoritet, 71 %, tror även att eurokrisen kan gynna den svenska fastighetsmarknaden under det kommande året.
En stor majoritet (81 %) av de tillfrågade förutser ett ökat antal fastighetsaffärer i år jämfört med föregående år, samtidigt som värdet på en genomsnittlig fastighetsaffär bedöms öka.

De svenska transaktionsvolymerna under 2013 var ovanligt höga men det sista kvartalet blev lugnare än tidigare.

I en undersökning förra året beskrevs svenska logistikfastigheter som de lönsammaste i Europa men få större objekt var till salu.


Läs mer