Sverige fick inte EU- brev mot cabotagemissbruk

Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av en kaosartad transportmarknad. Ändå väljer regeringen att tiga när andra europeiska regeringar kräver skärpta regler, skriver S-företrädare i EU-parlamentet och riksdagen i GP.

Men Sverige fick aldrig det åsyftade brevet, svarar man på Näringsdepartementet.

Den 5 december skrev transportministrarna i Danmark, Finland, Frankrike, Belgien Italien, Spanien och Tyskland ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär Siim Kallas. Dagens reglering av transportmarknaden fungerar inte utan främjar missbruk och social dumpning hette det.

Men Sveriges underskrift saknades trots att våra grannländer i EU skrivit under.

I brevet kräver de sju ministrarna att EU-kommissionen agerar för att skärpa reglerna för inrikestransporter vid internationell trafik. Ministrarna avvisar också kommissionens ambition att ytterligare avreglera transportmarknaden.

Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av den kaosartade transportmarknaden, skriver S-företrädarna i en debattartikel i GP. Utdrag ur debattartikeln:

“Osund konkurrens är inte längre undantag, utan regel. En bidragande orsak är det utbredda fusket med olagliga inrikestransporter. Forskning visar att det finns tusentals utländska lastbilar på permanent basis som bedriver olaglig inrikestrafik i Sverige.

Trafiken sker med löner och arbetsvillkor långt under svensk lagar. Det nuvarande systemet slår hårt mot de utländska förare, som tvingas leva månader i sträck i sina lastbilar under usla levnadsvillkor. Svenska åkerier sätts i konkurs när de inte längre klarar att konkurrera när de tar ansvar och följer lagar och kollektivavtal. Den illegala trafiken leder till överetablering och låg lönsamhet. Resultatet har blivit en bransch i spillror, arbetslösa förare och social dumping.”

Kritikerna föreslår en rad åtgärder på nationell nivå: Krav på frakthandlingar som styrker att trafiken är laglig. Klampning av fordon för garantera att böter betalas. Mer resurser till polisen för kontroll av regelefterlevnaden.En holländsk modell med krav på tillsvidaranställda förare. Införa beställaransvar. Införa en vägslitageavgift för rättvisare konkurrensvillkor i EU och möjliggöra seriösa klimatsatsningar.

– Vi fick aldrig brevet från de sju EU-ministrarna säger Hannes Holmér, sakkunnig i Näringsdepartementet i en kommentar.

– Vi kan inte heller ställa upp på brevets generella kritik mot cabotage, säger han.

Hannes Holmér är också skeptisk till den vetenskapliga grunden som brevet hänvisar till, nämligen Cabotagestudien vid Lunds universitet.

– Det som registreras är bara registreringsskyltarna på trailers, inte på dragbilarna. Därför blir resultaten av cabotagestudien osäkra, menar Hannes Holmér.

– Jag vill inte heller att lägga nya kostnader på transportbranschen, varken i form av kilometerskatt, koldioxidskatt eller slitageavgifter, förklarade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på en pressträff nyligen.

Av Gösta Hultén


Läs mer