Fortsatt ordstrid om lastbilstransporter

januari 15, 2014 Åsikt , Forskning , Transport

Ordstriden om vilken regering som är bäst för transportsektorn trappas upp. I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver S ekonomisk-politiska talesperson Magdalens Andersson att S vill tillåta längre och tyngre lastbilar på de svenska vägarna.

De försök som genomförts sedan 2009 visar att det skulle vara möjligt, heter det.
Det skulle minska basindustrins transportkostnader.

Men infrastrukturminitser Catharina Elmsäter Svärd slår tillbaka.
Visserligen är hon också för att tillåta längre och tyngre fordon. Men eftersom MP är emot förslaget kan S inte genomföra det, hävdat hon.Hon varnar också industrin för att S förslag till slitageavgifter skulle fördyra de totala transportkostnadern med 4 miljarder per år.


Läs mer