Ojämställda löner stort samhällsproblem

Kvinnors medellön år 2013 var 86,6 procent av männens. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport som publiceras i dag. Och de ojämställda lönerna är ett samhällsproblem, enligt Vision.

Enligt Medlingsinstitutet har skillnaden mellan kvinnors och mäns medellöner minskat med 0,5 procentenheter det senaste året.

– Även om gapet blivit något mindre så ser vi att kvinnors löner fortsätter att släpa efter männens och det är självklart inte acceptabelt, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision och ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet, JA-delegationen i ett pressmeddelande.

– Samtidigt vet vi att inom välfärden, där flest är kvinnor, är lönerna för både kvinnor och män lägre än i mansdominerade branscher och sektorer. Det här gör att kvinnor i välfärden förlorar dubbelt och det problemet är något som man inte ser vid enbart en lönejämförelse mellan könen, säger Annika Strandhäll.

Vision har i flera rapporter belyst dessa strukturella löneskillnader som innebär att såväl löner som villkor är sämre i kvinnodominerade branscher och sektorer. Till exempel tjänar en ekonom, en personalchef eller en tekniker som jobbar i välfärden ofta tusentals kronor mindre i månaden än en ekonom, en personalchef eller en tekniker i ett privat företag.

– Vi vet att välfärden har enorma rekryteringsbehov de kommande åren. Därmed riskerar de ojämställda lönerna att bli ett samhällsproblem. Vill vi ha världens bästa välfärd så krävs det förändringar nu! Det handlar bland annat om årliga lönekartläggningar som tar sikte på löneskillnader mellan likvärdiga yrken både inom arbetsplatsen och mellan olika sektorer och branscher, säger Annika Strandhäll.


Läs mer