"Lågbro i Göteborg sätter krokben för sjöfart och miljö"

oktober 30, 2014 Åsikt , Infrastruktur

Vi som driver företag runt Vänern uppmanar Göteborgs Stad att dra tillbaka planerna på en lågbro över Göta älv. Bron blir kostsam för oss företagare och för miljön, skriver en rad företagsledare, rederier och kommuner runt Vänern i ett debattinlägg i GP.

Den 15 september i år beslutade Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt att ge Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron över Göta älv. Brobygget beräknas kosta närmare 4 miljarder och ska enligt Göteborgs Stad bidra till att utveckla stadskärnan på båda sidor av älven och skapa en starkare region.

Men Den nya bron är drygt sju meter lägre än den förra – från 19,5 till endast 12 meter i brohöjd – och begränsar därmed kraftigt sjöfarten på Sveriges mest trafikerade flod. För en sådan låg bro krävs broöppning för i princip samtliga fartyg och segelbåtar. Det leder till längre väntetider på grund av broöppningar och därmed längre transporttider via Göta älv, vilket medför begränsningar och ökade kostnader för det lokala näringslivet.

Fler landsvägstransporter

Men bron blir inte bara kostsam för företagare, utan även för miljön, eftersom en lägre bro troligen leder till fler transporter via land. Samtidigt är många trafikpolitiker överens om att sjöfarten bör expandera. Det menar man även på EU-nivå, och att frakta varor över land i stället för över vatten går stick i stäv med EU:s transportmål att flytta över transporter från väg till vatten. Sjötrafiken innebär lägre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt mindre buller och slitage på infrastrukturen.

Handelssjöfarten i stråket har en tusenårig tradition och Vänersjöfarten och Vänersjölederna är riksintressen. Sjöfartsverket menar att en lägre bro än den befintliga inte är förenlig med sjöfartsintresset. Hisingsbron har därför överklagats av såväl Sjöfartsverket som av kommuner och företagare kring Vänern som inser att bron innebär högre kostnader, försämrad konkurrenskraft och större miljöproblem för regionen.

Sjöfarten är ett kostnadseffektivt alternativ som stärker vår internationella konkurrenskraft. Flera av de produkter som i dag transporteras med Vänersjöfarten är i praktiken omöjliga att flytta över till väg- och järnvägsnätet. Därför uppmanar vi Göteborgs Stad att dra tillbaka planerna på en lågbro och värna en hållbar utveckling av hela Västra Götaland och Vänerområdet.


Läs mer