Ny containerallians bildad

november 11, 2016 Ekonomi , Logistik , Sjöfart

De tre japanska rederierna K Line, NYK och MOL samlar sina containerverksamheter i ett nytt, gemensamt bolag. Det väntas få sju procent av den globala containersjöfarten.

Ännu en allians bland de globala containerrederierna har bildats i containerkrisens spår. De japanska storbolagen KLine, NYK och MOL, startar ett nytt joint venture-bolag. I det gemensamma bolaget ska de tre rederiernas containerverksamheter och terminaler samlas. Det nya bolaget uppges bli världens sjätte största containerrederi och få en andel på sju procent av världens containervolym.

Enligt information från K Line och MOL väntas det nya bolaget – förutsatt att det får godkänt av berörda konkurrensmyndigheter – etableras 1 juli 2017 för att vara i full drift 1 april 2018. 

Av informationen från bolagen framgår vidare att man genomför sammanslagningen till följd av bland annat låga oljepriser, en trög efterfrågan på frakter och en överkapacitet på marknaden – vilket i sin tur lett till historiskt låga rater för containerfrakter.

I den nya alliansen, som ännu inte fått något namn, kommer NYK äga 38 procent av aktierna, medan K Line och MOL kommer att ha 31 procent vardera.

Enligt World Maritime News kommer containerfartygsflottan i den nya alliansen att få en kapacitet på 1,4 miljoner TEU.


Läs mer