Norrbotniabanan blir verklighet

oktober 24, 2014 Ekonomi , Infrastruktur

Norrbotniabanan, 27 mil helt ny dubbelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå, ska byggas. Det beskedet kom i budgeten. Vänsterpartiets förtjänst enligt partiledaren Jonas Sjöstedt. “Utan oss hade det här inte blivit verklighet”, säger han till DN.

En stolt Jonas Sjöstedt presenterade nyheten i hemstaden Umeå.

– Det här gör, tror jag, att man vågar investera på ett annat sätt, att näringslivet kan se att man kan lita på att man får moderna och pålitliga transporter. Det innebär också att kommuner som Skellefteå och Piteå kommer att få helt andra möjligheter till investeringar, säger V-ledaren till DN.

Kostnaden beräknades tidigare till 15-20 miljarder kronor.

Alliansregeringen ville inte satsa på järnvägen.

– EU har gjort en helt annan bedömning. Den borgerliga regeringen satsade ju inte på Norrland. Men det gör vi.

Trafikverkets senaste beräkning från 2014 gör dock bedömningen att projektet ger en liten samhällsekonomisk vinst.

– Jag är övertygad om att man också kommer att få mycket trafik på Norrbotniabanan, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget i budgeten innebär att Norrbotniabanan ska ligga inom ramen för nästa infrastrukturplan. Någon exakt tidplan för investeringen ges inte.

– När man väl har kommit igång att bygga tror jag inte att någon kommer att stoppa det här projektet, säger Jonas Sjöstedt.

EU lovade 2011 att ställa upp med 20 procent för den s k Botniska korridoren med järnväg runt Bottenviken i Sverige och Finland fram till 2030.

Norrbotniabanan innebär att man i framtiden ska kunna åka snabbtåg hela vägen Luleå -Stockholm.

En resa mellan Umeå och Skellefteå skulle gå på under halva tiden jämfört med dagens bussförbindelse. Med buss tar sträckan två timmar och tio minuter, men med snabbtåg skulle den tolv mil långa sträckan kunna avverkas på 49 minuter. Med fullt utbyggt snabbtåg skulle sträckan Luleå-Stockholm enligt beräkningar ta fem och en halv timme, mot dagens tio och en halv timme.

Industrin i Norrbotten har länge verkat för bygget.Det innebär också att det blir möjligt att dagspendla mellan de stora norrländska kuststäderna.


Läs mer