Nordisk logistikfastighetsmarknad fortfarande stark

mars 14, 2018 Ekonomi , Fastigheter

En Rapport från Cushman & Wakefield – Nordic Investor Confidence Index Q1 2018 släpptes i veckan.  Rapporten visar att  66 procent  av investorerna i regionen tror på ett ökat intresse från hyresgäster inom logistik- och industrisegmentet.

Cushman & Wakefield Nordic Investor Confidence Index Q1 2018 släpptes i måndags parallellt i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Rapporten som innehåller svar från 170 investorer på den nordiska marknaden, indikerar fortsatt intresse för kommersiella fastigheter i Norden under de närmaste tre till sex månaderna.

Av investorerna säger sig 63% vara nettoköpare, 27% vill hålla kvar ungefär sin nuvarande exponering, medan endast 9% säger sig vara nettosäljare. Det är något färre nettoköpare (49%) i Sverige, än i de övriga nordiska länderna. Generellt visar det här på ett fortsatt starkt köptryck. Det finns dock också en bred enighet om att yielden har bottnat ur. För handelsfastigheter finns till och med en växande minoritet med förväntningar på stigande yielder i Finland, Norge och Sverige.

Oförändrad kontorsmarknad i Sverige

Det är istället en ökad efterfrågan på lokaler från hyresgäster, speciellt på kontorssidan, som skall skapa värdetillväxt i framtiden. Efterfrågan på kontor förväntas stiga i Danmark, Norge och Finland, medan tre av fyra tror att kontorshyresmarknaden i Sverige förblir oförändrad. Det är inga av investorerna som tror på en fallande kontorshyresmarknad.

Svagare efterfrågan på handelslokaler

Däremot är det en stor diskrepans i synen på handelslokaler i regionen. Både i Sverige och Norge finns en snabbt stigande andel; 52% respektive 18%, som förväntar sig en svagare efterfrågan på handelslokaler. I Danmark är det däremot nästan ingen som förväntar sig något fall, i efterfrågan på lokaler för handel.

Logistik fortsätter intressera

Industri eller kanske framför allt logistik fortsätter att intressera. Av investorerna förväntar sig 60% att yielderna i Danmark och Finland fortsätter nedåt. Generellt i Norden tror 66% av investorerna i regionen på ett ökat intresse från hyresgäster inom detta segment.

I allmänhet kan man hos investorerna möjligtvis skönja en större optimism för det egna bestånden, vilket skulle kunna leda till ett gap i prisförväntningarna, som i så fall kan resultera i minskad likviditet på marknaden.


Läs mer