OECD: Sverige föredöme inom grön sjöfart

mars 14, 2018 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
OECD: Sverige föredöme inom grön sjöfart

Den svenska sjöfarten lyfts fram av OECD som ett grönt föredöme. Foto: Göteborgs Hamn.

Svensk sjöfart är ett föredöme för sjöfarten globalt, och andra länder har mycket att lära av svensk sjöfartsindustris arbete för att minska sina utsläppsnivåer. Det hävdar OECD i en ny rapport – Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden, där arbetet för en grönare svensk sjöfart beskrivs som en ”framgångssaga”.

– Det är väldigt roligt att svensk sjöfart lyfts fram på det här sättet av en så pass tung organisation. Det är ett kvitto på att vi gör mycket rätt här i Sverige, kommenterar Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Bland de innovationer och gröna projekt som nämns i rapporten finns bland annat Stena Lines metanolsatsning och Terntank, Erik Thun, Sirius och Rederi Gotland som föregångare när det gäller LNG (flytande naturgas) som drivmedel för fartyg och HH Ferries and Green City Ferries med eldrivna fartyg. 

Sveriges proaktiva agerande drivs av ett effektivt samarbete av ansvarstagande rederier, står det i rapporten, varav många är familjeägda med säte i Donsö – ett maritimt kluster som stimulerar tilltro till samarbete i att utveckla gröna och innovativa fartyg.

– Det är många samverkande faktorer och aktörer som bidrar. Vår miljödifferentierade hamntaxa är en del. Tekniska innovationer från våra lokala marintekniska företag är en annan, som i sin tur hänger ihop med det starka fäste för maritim forskning som vi har i Göteborg. Samtidigt har vi rederier med ambitioner vilja att satsa på gröna lösningar. Det är roligt att rapporten uppmärksammar den klustereffekt allt detta bidrar till, som är grunden till att vi är där vi är idag, kommenterar Edvard Molitor.

Rapporten konstaterar däremot också att Sverige fortfarande har mycket kvar att göra för att nå en fossilfri sjöfart år 2050, vilket branschorganisationen Svensk Sjöfart satt upp som mål. För det behöver de projekt som redan är igång skalas upp, och det i sin tur kräver ytterligare ekonomiskt och politiskt understöd, nationellt och internationellt. 


Läs mer