Logistiken ger Ludvikagruvor fördel

maj 14, 2014 Ekonomi , Logistik , Produktion , Transport

Att driva en gruva i Sverige är en sak, att få den lönsam är något annat. Det står klart under måndagen när gruvbolaget Dannemora Mineral inför produktionsstopp och ställer in sina betalningar.

Frågan är hur detta påverkar det nya gruvbolag som har fokus på Ludvikagruvorna, i Blötberget och Håksberg – Nordic Iron Ore AB skriver Dala-Demokraten.

Bolagets vd, Christer Lindqvist:

– I Sverige påverkar det intresset för att investera i gruvor, men inte internationellt. I det senare perspektivet är Dannemoragruvan mycket liten.

Christer Lindqvist pekar också ut orsakerna till varför gruvbolaget i Uppland hamnat i den svåra situationen.

– De har tekniska problem med utbytet från anrikningsverket. Verket är inte fullt ut anpassat till den malm som bryts. Dessutom har man inte investerat i en primärkross på 560-meters nivån.

– Lönsamheten har därmed påverkats och kapitalet har sugits ut.

Men det finns ytterligare en aspekt. Halten i Dannemoras malmprodukter ligger kring 50-55 procent men i Blötberget uppnå ca 70 procent.

Stoppet i Dannemora reser fler frågetecken mot gruvplaner.

Men Christer Lindqvist låter ändå inte särskilt oroad. Orsaken är det han hävdat tidigare och som han gärna påpekar igen:

– Vi har förmodligen ett av världens bästa nu pågående gruvprojekt på gång.

Frånsett malmens höga kvalitet pekar han ut två andra viktiga faktorer som skiljer sig från de gruvor som snabbt fått ekonomiska bekymmer.

– Vi har logistiken klar, ända ner till bulkhamnen i Oxelösund. Och så är det politiska risken i Sverige låg i jämförelse med andra länder.

– Dessutom, tillägger han, är Ludvikagruvorna inte en nystartad verksamhet som uppe i Pajala, utan det handlar om återstart av befintliga gruvor. Det sänker projektrisken ytterligare.

Vilket betyg omvärlden sätter på projektet återstår att se. Klart står dock i alla fall att Nordic Iron Ore behöver ca 2,3 miljarder kronor för att komma i gång.

Det är också när det gäller skillnaderna mellan olika gruvprojekt som NIO:s vd talar om hur viktigt det blir att på ett pedagogiskt och mycket tydligt sätt beskriva Ludvikagruvornas goda förutsättningar för alla


Läs mer