Regeringen sätter igång bygget av Förbifart Stockholm

Opinionsvindarna blåser till förmån för oppositionen och nu har regeringen beslutat att börja bygga Förbifart Stockholm för att försöka hindra att bygget stoppas vid ett eventuellt regeringsskifte.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar dock regeringens beslut om att Förbifart Stockholm kan byggas. De jämför i ett pressmeddelande de samhällsekonomiska kostnaderna för de bilköer och den sårbarhet som nuvarande förbifart står för med “hälsoläget hos en hjärtsjuk patient”. Det är ständiga infarkter som påverkar trafikläget kraftigt och försämrar miljön påtagligt genom att så många fordon står stilla på tomgång i onödan, skriver åkarna.

“Vår enda farhåga är hur riksdagsoppositionen ställer sig till bygget utifall det blir ett regeringsskifte. Kommer Löfvén att riva upp beslutet? Det vore i så fall förödande för såväl miljö, samhälle och de åkeriföretag, som måste köra Essingeleden för att försörja landet med varor.”