Landvetter Logistic Park siktar mot 10 000 nya jobb

Landvetter flygplats kan snart ta ännu ett steg mot att förverkliga målet att skapa uppemot 10 000 nya jobb.

Det är ägaren Swedavia som, via dotterbolaget Swedavia Real Estate, tillsammans med logistikbyggföretaget Bockasjö AB har tecknat avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport.
Avtalet gäller att ett joint venture bildas för att utveckla Landvetter Logistik Park och möjliggöra för tillväxt av verksamheter och fler resenärer vid flygplatsen.
I ett första skede färdigställs 170 000 kvm mark som möjliggör byggnation av cirka 100 000 kvm färdiga logistikfastigheter för hyresgäster inom logistikområdet, men också för andra aktörer som önskar större ytor för lager och kontor.
– Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Göteborg Landvetter Airport som knutpunkt för resande och logistik i regionen. Bockasjö AB är en mycket professionell samarbetspartner och vi är övertygade om att vi därigenom kan överträffa kundernas krav på moderna effektiva logistikbyggnader, bra infrastruktur och närhet till andra företag och tjänster, skriver Karl Wistrand, vd Swedavia Real Estate AB, i ett pressmeddelande.

– Vi ser oerhört mycket fram emot att samarbetet mellan Swedavia och Bockasjö ska realisera planerna på Landvetter Logistic Park. Airport City Göteborgs utveckling, som kommer att skapa tusentals arbetstillfällen, är av stor vikt för hela regionen, kommenterar Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Detaljplanen för området beräknas vinna laga kraft före sommaren. Då kommer omfattande markarbeten för hela området att påbörjas. Inflyttning i första fastigheten beräknas till våren 2017.


Läs mer