Jernhusen ökar vinsten

februari 4, 2015 Ekonomi , Infrastruktur , Logistik , Transport

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent 2014 jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Under de senaste åren har det kollektiva resandet i Sverige nått rekordnivåer. Eftersom Jernhusens övergripande målsättning är att öka det kollektiva resandet och få mer gods på järnväg är detta mycket glädjande. Bolaget fortsätter att bidra till trenden genom att investera i järnvägsnära fastigheter, totalt investerade Jernhusen 1,2 miljarder kronor under 2014.”

– Att det kollektiva resandet ökar beror till stor del på att branschen samarbetar för att göra det mer attraktivt att resa. Vårt bidrag är att utveckla stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler. Vi ser framtiden an med stor optimism och en stark vilja att samarbeta för branschens fortsatta utveckling, kommenterar Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.


Läs mer