Låga oljepriser rationaliserar bort Suezkanalen

september 27, 2016 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Låga oljepriser gör att många fartyg väljer att runda Godahoppsudden i Sydafrika, istället för att gå genom Suez- och Panamakanalen.

Det är oljetankers och containerfartyg, särskilt då de allra största fartygen, som sedan hösten 2015 valt den längre routen. Det är 4 708 nautiska mil längre än via Suez och från några dagar till 3 veckors längre tid och mer bränsle går åt. Men omvägen kan ändå spara pengar – mellan 4-5 miljoner per resa.

Idag betalar rederierna mellan 300 000 och en miljon US-dollar per fartyg för att få gå genom Suez. Men sedan förra våren har priset på den bränsletyp som fartyg använder mer än halverats.

Mer än var fjärde oljetanker väljer därför att runda Godahoppsudden.

Maersk – världens största containerrederi med 600 fartyg – använder sällan den längre rutten p g a att man då inte kan angöra flera viktiga hamnar i Medelhavet.

Källa: Tidningen Sjöbefälen.

 


Läs mer