Malmö tingsrätt underkänner skatteupplägg via Danmark

april 2, 2015 Logistik

Efter år 2000 började en del svenska åkerier flytta över sina förare till det nystartade företaget Rentdriver i Danmark. Rentdriver drevs av en svensk och var inget bemanningsföretag i egentlig mening. Affärsidén var i stället att fungera som löneförmedlare för att undgå skatt, skriver Transportarbetaren.

Rentdriver ifrågasattes av Skatteverket och bolaget försattes i konkurs – med miljonskulder i obetalda skatter och avgifter.

En av huvudmännen, marknadschef Toomas Tatter, startade då på ny kula med flera egna danska bolag under namnet Staff Road.

Affärsupplägget var det samma. Förmedla skattefri lön till chaufförer- mot en “provision” på 10–20. Några skatter eller sociala avgifter betaldes varken i Danmark eller Sverige.

Strömblads i Helsingborg var ett av flera åkerier som nappade på erbjudandena. Chaufförerna fördes på papperet över till de danska bolagen och varje månad skickade Strömblads sedan över enbart lön.

2010 gjorde danska och svenska skattemyndigheter en gemensam räd mot Staff Road. Handlingar beslagtogs och med stöd av dem upptaxerade Skatteverket hundratals förare.

Hos de inblandade åkerierna gjordes skatterevisioner. Strömblads, som vid den här tiden hade 16 lastbilar, ålades 2012 att betala 1,7 miljoner i arbetsgivaravgifter.

Flera åkerier överklagade skattekraven till domstol. En central fråga var vem som egentligen ska betraktas som arbetsgivare för chaufförerna – åkeriet eller Staff Road?

I alla tvister som avgjorts hittills har domstolarna gått på Skatteverkets linje och pekat ut åkerierna som arbetsgivare. I fallet Strömblads gör Förvaltningsrätten i Malmö nu samma bedömning.

“Av uppgifterna framgår att Strömblads haft det ekonomiska och sociala ansvaret för chaufförerna (…) medan det saknas stöd för att Staffbolagen haft någon funktion, utöver att betala ut chaufförernas löner.”

Fristen att överklaga förvaltningsrättens dom löper ut den 26 april.


Läs mer