Kämpigt första kvartal för Postnord

april 27, 2018 Ekonomi , Logistik , Miljö/CSR
Kämpigt första kvartal för Postnord

Håkan Ericsson, vd Postnord.

Hundratusentals kinaförsändelser, varav många även ska skickas tillbaka, och fortsatta höga utgifter för anställda i Danmark, första kvartalet har varit slitsamt för Postnord. 

– Kvartalet har dominerats av fortsatt arbete med den danska omställningen och genomförande av det nya uppdraget från Tullverket i Sverige, att ta ut moms från första kronan,  kommenterar Postnods vd Håkan Ericsson, kvartalet.

Samtidigt pågår arbetet med att anpassa det svenska brevsystemet till den nya postregleringen som gäller från och med årsskiftet, där den största förändringen är att övernattbefordran för brev har ersatts av ett krav på två dagars leverans för 95 procent av alla portoförsändelser. Denna har lett till att Postnord kan ersätta flygtransport med tågtransport för majoriteten av försändelserna och därmed minska sina utsläpp av CO2 med 8 800 ton per år, samtidigt som man kan minska kostnaderna.

– Kvaliteten under det första kvartalet var avsevärt högre, 98,9 procent än kravet 95 procent, kommenterar Håkan Ericsson. 

EU:s godkännande av finansieringen av den danska omställningen har dragit ut på tiden, vilket innebär att neddragningar i bemanningen i Danmark inte kan genomföras enligt plan, vilket skapar merkostnader på cirka 30 MSEK per månad.

– Min förhoppning är att frågan om finansieringen av den danska omställningen skall lösas inom kort så att vi kan få fullfölja den påbörjade omställningen och genomföra planerade kostnadsreduktioner, kommenterar Håkan Ericsson. 

Postnords uppdrag att ta ut moms på all privatimport från länder utanför EU:s tullunion har också varit mödosam.  På tre veckor skapade bolaget en process för att hantera momsbetalning för tiotusentals försändelser per dygn som är omfattande och där många delmoment idag sköts manuellt.

– Kostnaderna har fram till i dag överstigit de intäkter vi haft, men vi räknar med att det skall vara kostnadsneutralt över året, kommenterar Håkan Ericsson.

– Trots en rad ”barnsjukdomar”, till följd av den korta tiden vi fick för att genomföra förändringen, har hanteringen i allt väsentligt fungerat enligt plan.

Totalt har Postnord tagit emot nästan 1 miljon försändelser sedan den 1 mars. Av dessa har hittills knappt hälften av mottagarna valt att inte hämta ut sina försändelser, vilket innebär att företaget nu påbörjat återsändandet av drygt 400 000 försändelser.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -74 MSEK, vilket är en försämring mot föregående år.


Läs mer