Jens Engwall blir vd för avknoppade “Nyfosa”

april 26, 2018 Arbetsmarknad , Fastigheter , Lager , Logistik
Jens Engwall blir vd för avknoppade “Nyfosa”

Jens Engwall, ny vd, Nyfosa. Foto: Hemfosa.

Hemfosa knoppar av kontors- och logistikfastigheterna i ett nytt bolag, “Nyfosa” där Jens Engwall blir ny vd. 

Caroline Arehult har utsetts till ny vd för Hemfosa. Arehult är idag vd för Skanska Fastigheter Stockholm. Hemfosas nuvarande vd Jens Engwall har utsetts till ny vd i Nyfosa AB, alltså det dotterbolag i Hemfosa  som planeras delas ut och noteras före årets slut.

Planerna för Nyfosa är att det ska innehålla de fastigheter som inte klassas som samhällsfastigheter av Hemfosa. Det beståndet bestod per sista mars av 150 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter, enligt Fastighetsvärlden.

VD-skiftet kommer att ske under hösten 2018. Det framtida Hemfosa äger fastigheter för drygt 30 miljarder kronor. Den delen som kommer att ”tillfalla” Nyfosa bedömer Fastighetsvärlden vara värd cirka 15 miljarder plus då hälften av Söderport (hälftenäger tillsammans med Sagax) som är värt totalt 7 miljarder.

– Jag är väldigt stolt över den resa vi tillsammans genomfört på Hemfosa. Jag är övertygad om att Caroline Arehult kommer förvalta och utveckla både verksamhet och företagskultur på Hemfosa på ett utomordentligt sätt. Jag känner samtidigt ett stort engagemang för att leda Nyfosa som ett nytt snabbfotat transaktionsintensivt fastighetsbolag, kommenterar Jens Engwall, vd Hemfosa, tillträdande vd Nyfosa, enligt Fastighetsvärlden.

 

 


Läs mer