Introduktionsjobb införs 1 maj

april 30, 2018 Arbetsmarknad
Från och med i morgon införs regeringens förslag om introduktionsjobb. Det ersätter fem olika former av anställningsstöd, som nu fasas ut.

– Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och ett enklare och mer kraftfullt stöd för dem med störst behov, som dessutom kan kombineras flexibelt med utbildning. Detta är bra för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, och för svensk arbetsmarknad som helhet, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Introduktionsjobb kommer att ha ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär att taket blir samma som för extratjänster och nystartsjobb. Stödet har en subventionsnivå på 80 procent och utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd.

Introduktionsjobben, en reform som lades fram i regeringens budgetproposition för 2018, ersätter nu anställningsstöden instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt de två typerna av traineejobb.

Extratjänster, nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar kommer att finnas kvar, liksom de stöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag m.fl.).


Läs mer