Hur rustar sig Sverige för konjunkturskifte och omställning?

maj 18, 2018 Arbetsmarknad , Ekonomi , Produktion

Hur rustar vi oss för konjunkturskifte och omställning? Den frågan ställde sig regeringen på ett expertseminarium i början av maj. 

Tillväxten i industriproduktionen i Sverige är stark, varuexporten ökar och investeringarna ligger på historiskt höga nivåer. Samtidigt vet vi att ett konjunkturskifte kommer förr eller senare. Den teknologiska utvecklingen går samtidigt snabbt och det finns ett stort behov av kompetensomställning. I början på maj bjöd regeringen in till expertseminarium och industrisamtal för att diskutera hur vi rustar Sverige för dessa parallella utmaningar och vilka roller samhället respektive industrin har.

– Den ekonomiska prognosen ser bra ut just nu, men vi ser risker för svensk ekonomi – inte minst risken för en mer utbredd protektionism. Just därför är det bra att vi har rustat Sverige, främst genom att vi har minskat statsskulden med tio procentenheter under mandatperioden. Statsskulden är på sin lägsta nivå sen 1977, sade finansminister Magdalena Andersson, under seminariet.

Hans Lindblad, generaldirektör för Riksgäldskontoret och statssekreterare under finanskrisen, talade om vikten av att agera snabbt, tydligt och resolut samt att undvika tillfälliga riktade åtgärder eftersom de ger mindre effekt än breda och generella åtgärder. Han poängterade också vikten av kommunikation – det handlar om att hela tiden berätta vad som görs.

Under expertseminariet framkom bland annat:

  • För företagen är det av största vikt att säkra kompetensen inför och under ett konjunkturskifte.
  • Det offentliga kan bidra på många sätt. Det är viktigt att använda befintliga strukturer och paletter av lösningar, att skapa handlingsplaner och identifiera vad som kan skalas upp snabbt.
  • Korttidsarbetessystemet lyftes som centralt för att kunna behålla personal i tillfälliga nedgångar, liksom att det borde vara mer konkurrensneutralt utformat visavi Sveriges konkurrentländer.
  • Det behövs nya modeller för livslångt lärande.
  • Finanskrisen visade vikten av statliga verktyg, t ex företagslån från Almi och exportkrediter från Exportkreditnämnden, när företagens lånemöjligheter på den reguljära marknaden drastiskt försämras. Dessa erfarenheter utgör en bra grund för att utforma välfungerande verktyg för en framtida nedgång.

Läs mer