Historiskt WTO-avtal gynnar logistikhubar

december 9, 2013 Ekonomi , Inköp , Logistik , Produktion

Ett avtal mellan WTOs idag 159 medlemsstater är en efterlängtad framgång för organisationen och för dess nye generalsekreterare Roberto Azevêdo, efter tuffa förhandlingar i Bali, Indonesien som avlutades i veckan.

Den s k Doharundan startade for 12 år sedan och har länge gått på lågvarv.
Länge motsatte sig Kuba och Indien att skriva under. Kuba p g a att USAs
handelsembargo inte tas bort och Indien p g a att man fruktat att landets mindre
företag skulle missgynnas.

Som starkt handels- och exportinriktat land tillhör Sverige de länder som gynnas
allra mest:

– En oerhört viktig framgång för WTO, för Sverige, för svenska företag och för den
globala ekonomin”, sa Sveriges handelsminister Ewa Björling till TT på telefon från
Bali.

159 länder står bakom den världsomspännande reformen, som ses som en
stor seger för nye WTO-chefen Roberto Azevêdo. Avtalet syftar till att minska
kostnaderna för gränsöverskridande transaktioner, dvs export och import av varor och tjänster.

Rent konkret innebär det att tullprocedurerna förenklas med mindre byråkrati och
administration. Men det viktigaste är kanske signalen att förhandlingar på andra
områden inom Doharundan återupptas. Målet med den är att avskaffa alla tullar för
varor och tjänster.

For svensk del gynnas speciellt handeln med grannländer som Norge och Ryssland, som står utanför EU.

Ewa Björling säger till TT att ett nytt globalt frihandelsavtal inom Doharundan kan
öka världens samlade BNP med upp till 1 600 miljarder SEK, vilket är en mer
konservativ prognos än beräkningar av WTOs ledning som landat på en tillväxt med
hela 6 500 miljarder och skapandet av 21 miljoner fler jobb globalt.

– Redan i dag visar studier från Kammarkollegiet att om vi gör en transaktion mellan
Sverige och ett EU-land eller mellan Sverige och Norge, kräver pappersarbetet i
snitt 4 – 5 dagar. För varor och tjänster som vi skickar till andra områden,
exempelvis Mellanöstern och Afrika, ökar antalet dagar betydligt.
– Att korta tiden är viktigt, inte minst när u-länderna exporterar mat, eftersom
svinnet minskar, säger Ewa Björling.

Eftersom Norge är Sveriges största handelspartner tillhör Sverige de länder i
världen som gynnas mest av avtalet pa Bali.

Särskilt de länder som har stora logistikhubar, som Sverige , gynnas av en
underlättad gränshandel.

Av Gösta Hultén
 


Läs mer