Hemfosa köper logistikfastigheter

oktober 30, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Logistiklägen

Hemfosa Fastigheter genomför två förvärv av totalt sex fastigheter och två tomträtt till ett totalt fastighetsvärde på cirka 795 mkr, varav cirka 200 mkr är samhällsfastigheter. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 94 000 kvm.

Hemfosa förvärvar av fastighetsbolaget Kilenkrysset samhälls- och logistikfastigheter i Falun, Uppsala, Västerås och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta om drygt 89 000 kvm. Bland hyresgästerna finns bl a landstinget i Västmanland och ett antal större företag. Tillträde skedde redan den 30 oktober 2014.

Därutöver förvärvar Hemfosa två samhällsfastigheter i Örebro kommun av Larroy Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till drygt 5 000 kvm och hyresgäster är två privatägda skolor med grundskoleverksamhet. Tillträde sker den 5 november 2014.

Tidigare har Hemfosas ledning förklarat att man inte vill öka sitt ägande i logistikfastigheter.

– Förvärven stärker Hemfosa inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter samtidigt som vi kompletterar vårt fastighetsbestånd med moderna logistikfastigheter i expansiva orter, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB i en kommentar.


Läs mer