Estniska chaufförer kör för 20 kr i timmen

20 kronor i timmen. Det är timlönen för chaufförer från estniska Dinocarrier som kör åt svenska Foodtankers AB i Karlshamn, skriver tidningen Transportarbetaren.

Foodtankers i Karlshamn levererar flytande livsmedel i Europa t ex vegetabilisk olja åt börsnoterade dansk-svenska AAK. Företaget kör egna tanktrailers och både egna och inhyrda dragbilar.

Estniska Dinocarrier anlitas för att köra transporter åt Foodtankers. Bolaget har 24 anställda chaufförer och hade 2013 ca 80 procent av sin omsättning från åkeriverksamhet i Sverige. I Estland är bolaget ett s k brevlådeföretag och driver inte någon verksamhet.

Dinocarrier hette tidigare Foodtankers Eesti och ägdes då av Foodtankers AB. Under åren 2002 till 2006 satt nuvarande vd Tomas Petterson i ledningen i det estniska företaget. Som lägst tjänade chaufförerna då 12,29 kronor i timmen och som högst drygt 33 kronor. 

− Jag har trott att de klart hade bättre betalt än så. Men om jag ska ge mig in i hur det fungerar de i här länderna så betalar man ut en väldigt, väldigt låg grundlön och sen maximerar man traktamentena. De där 30 kronorna inkluderar de traktamentet?, säger Tomas Petterson till transportarbetaren. 

Den europeiska transportvärlden räknar traktamenten som lön, menar han

− Vi betalar våra underleverantörer bättre än vad det generella marknadspriset är. Det vet jag för vi har i många sammanhang problem med konkurrenssituationen, därför att andra betalar på ett helt annat sätt, uppger Tomas Pettersson.

– Hela transportbranschen är uppbyggd på detta sätt att chaufförerna vill ha det betalt på det sättet. Vi kan höja en grundlön, men då får vi lägga ner många delar av verksamheten. Och jag tycker att vi gör det på ett bättre sätt än många av våra konkurrenter. Om jag skulle få bestämma här i världen då skulle jag vilja att lönesituationen var lika över hela Europa.

Transports ordförande Lars Lindgren beskriver fackförbundet som ”avlövat” och att det sedan EU införde Lavallagen har tappat möjligheterna att fullfölja sitt uppdrag: att se till att det är sund konkurrens inom transportbranschen. Lagen kom till 2010 efter att EU-domstolen slagit fast att Byggnads blockad av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm stred mot EU-rätten. Facket hade inte rätt att kräva svenska kollektivavtal.

Om Foodtankers och Dinocarrier säger han:

− Sådana företag gräver ett stort, stort hål för åkerinäringen som hela branschen riskerar att åka ner i. Det värsta är att de vänjer kunderna vid billiga transporter.

Estländska Dinocarrier har varit verksamt i Sverige i mer än 14 år, men är inte registrerat för F-skatt här. Om Skatteverket skulle granska företaget och komma fram till att det är “etablerat i Sverige”, ska det följa alla lagar och regler här. Om Dinocarrier då inte betalar de skatter och avgifter som krävs kan det bli Foodtankers som får betala.

Foodtankers vd, Tomas Petterson, satt tidigare i det estniska företagets ledning. Då tjänade chaufförerna ca 12 kronor i timmen.

Svenskt huvudkontor finns i Karlshamn med dotterbolag i Holland, Ungern och Polen.

Omsättning drygt 220 miljoner kronor och 130 anställda och vinsten 2013 var 7,4 miljoner.
Verksamheten grundades 1955 som ”Evert Olssons Åkeri”. 1962 startade man transporter av vegetabilisk olja för Karlshamns AB numera börsnoterade dansk-svenska AAK. Företaget såldes 2008 till tyska Imperial Logistic med 3.000 anställda och en omsättning på 8 miljarder. Moderbolag är sydafrikanska Imperial Holdings med 43 000 anställda och en omsättning på 52 miljarder kronor.


Läs mer