Halv miljon till maritim innovation

augusti 4, 2016 Ekonomi , Forskning , Sjöfart

I mitten av juli fick Business Sweden uppdrag av Regeringen att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom den maritima sektorn och öka den svenska exporten.

– Vi vill med detta uppdrag ge verktyg till att stärka den maritima sektorn i Sverige som vi tror har potential att växa ännu mer internationellt. Utökade exportmöjligheter kan på sikt leda till fler jobb och ökad tillväxt, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson.

Business Sweden får 500 000 kronor för att kartlägga svenska varor och tjänster inom den maritima sektorn i syfte att underlätta möjligheterna för befintliga och nya svenska företag att utöka sin försäljning på internationella marknader.

En slutredovisning av projektet ska lämnas till Regeringskansliet senast 28 februari 2017.

 


Läs mer