Järnvägsgodset fortsätter att minska i Ystad

Järnvägsgodset fortsätter att minska i Ystad
I Ystad hamn ökar godsvolymerna, men järnvägsgodset minskar. Foto ABB

I Ystad hamn ökar godsvolymerna, men järnvägsgodset minskar. Foto ABB

Fjolårstrenden uppåt fortsätter för Ystad Hamn som når nya rekordnivåer i trafiken första halvåret 2016. Störst tillväxt stod lastbilarna för, men järnvägsgodset fortsätter att minska.

Antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare visade samtliga en ökning under första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Den största ökningen stod antalet lastbilar för med hela 18,6 procent, ökningen av gods härrör främst från den polska trafiken. Totalt 110 000 lastbilar passerade under årets första sex månader, vilket är nytt rekord för Ystad Hamn.

Antal hanterade ton gods blev drygt 1 650 000, en ökning på 13 procent och även det rekord. Även antalet resenärer ökade med 4 procent till 862 000 passerande mellan januari och juni.

– Det är glädjande att våra och våra partners gemensamma ansträngningar fortsätter ge utdelning och att vi ser en kraftig marknadstillväxt i både Polen och Danmark som varit till nytta för hamnen, säger Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistik AB i ett pressmeddelande.

– Med med förhoppning om en god höst hoppas vi kunna slå rekord även andra halvåret 2016 och ytterligare befästa vår position som en av Sveriges största hamnar” .

 

Fortsatt minskande järnvägsgods

Däremot fortsätter antalet järnvägsvagnar att minska, under första halvåret 2016 minskade järnvägsgodset med 9,7 procent. Även om intresset för att flytta gods från lastbil till järnväg är stort saknas kapacitet för godstågen att trafikera de svenska spåren, menar Björn Boström.

– Vi tror fortfarande på en framtid för järnvägstrafiken. Vi har under de senaste åren investerat i en upprustning av järnvägsfärjeläget, samtidigt som vi för en god dialog med både rederier och järnvägsaktörer i Sverige och Polen. Staten måste ta sitt ansvar för utvecklingen av spåren på den svenska sidan, någonting som vi är i kontinuerlig dialog med politikerna om.


Läs mer