Tonnageskatten sinkas av EU

juni 21, 2016 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Det blir ingen omröstning i riksdagen om att införa tonnageskatten före sommaren. Regeringens förslag till utformning fördröjs av EU-kommissionen.

För att Sverige ska få införa ett tonnageskattesystem måste utformningen godkännas av EU, eftersom den betraktas om en form av statsstöd. Regeringen hoppades att ett godkännande skulle komma före sommaren men så har det inte blivit trots att regeringen tyckt att man utformat förslaget så att det är jämförbart med de system som finns i så gott som alla andra EU-länder.
– Men det har visat sig vara lite svårare än vi trott, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till TT.
Riksdagen har utan kommentarer bordlagt regeringens motion och därefter tagit sommarlov. Någon omröstning för att införa tonnageskatten kan det alltså inte bli fråga om förrän till hösten, när riksdagen öppnar igen oavsett om EU skulle ta beslut och godkänna det svenska förslaget.
När regeringen la fram sitt förslag i maj var tanken att reglerna skulle införas den 20 juli och att svenska rederier skulle kunna gå in i systemet från och med årskiftet.
– Det finns en risk att det försenas, säger finansminister Magdalena Andersson (S) nu till TT.


Läs mer