Göteborgs hamn hoppas på djupare farled

september 7, 2016 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Farleden in till Göteborgs hamn behöver bli djupare för att klara allt större fartyg. Satsningen är samhällsekonomiskt bra, menar Trafikverket och hamnen har gott hopp om nästa infrapropp.
En studie som Trafikverket genomfört visar att en fördjupning med tre–fyra meter skulle göra stor samhällsekonomisk nytta.

“Vi kan som enda svenska hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik vi har idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg”, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

En miljon kubikmeter lermassor behöver i så fall grävas upp till en beräknad kostnad av mellan tre och fyra miljarder. I höst kommer en infrastrukturproposition att läggas fram för riksdagen. Den kommer att ligga till grund för Trafikverkets nationella plan för infrastruktur.

“Konkurrensen om infrastrukturmedel är stor, men vi hyser gott hopp eftersom det finns en politisk vilja att satsa på näringslivets behov av hållbara transporter och där är sjöfarten oslagbar”, säger Magnus Kårestedt.


Läs mer