Ökande logistikhyror i Europa

februari 10, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

Prologis, som äger, förvaltar och utvecklar logistikfastigheter, presenterar affärshändelser under fjärde kvartalet och helåret 2013 på den europeiska marknaden.

Prologis europeiska fastighetsportfölj omfattar 13,7 miljoner kvm logistikyta. Under fjärde kvartalet ökade uthyrningsgraden med 60 punkter till 93,6 procent, vilket är högre än marknadens nivå. Efterfrågan fortsätter att drivas av effektiviseringen av varuförsörjningskedjor samt omstruktureringen inom handel och e-handel.

Prologis Europa hyrde ut 994 700 kvm under fjärde kvartalet och 3 miljoner kvm under 2013.

Hyresnivåerna ökade med 1,4 procent i Europa på nya och förnyade leasingavtal under fjärde kvartalet, med en stark utveckling i Storbritannien, Tjeckien och Sverige som pådrivande faktor. Under 2013 uppgick nettoökningen av hyrorna till 4,1 procent.

I norra Europa var logistiklägen i Göteborg, München, Köln, Düsseldorf och södra Nederländerna mest efterfrågade under fjärde kvartalet. I södra Europa var efterfrågan starkast i Lyon, Lille och Le Havre. I Central- och Östeuropa var Poznan, Wroclaw och Prag de mest eftertraktade marknaderna. I Storbritannien var efterfrågan starkast i Midlands, London och de sydöstra delarna.

– I dagsläget omfattar Prologis svenska fastighetsportfölj 354 000 kvm logistikyta. I Sverige är alla befintliga fastigheter fullt uthyrda. Efterfrågan på moderna logistikanläggningar i strategiska lägen är särskilt stor i Göteborg på grund av Göteborgs Hamn. I slutet på året förvärvade vi mark för en utbyggnad av Prologis Park Göteborg, säger Allan Lavén, regiondirektör Prologis Norden.

Tillförseln av moderna klass A-anläggningar är låg på alla europeiska marknader. Under fjärde kvartalet initierade Prologis fyra utvecklingsprojekt som totalt omfattar 126 800 kvm logistikyta. Ett av dessa projekt utvecklas på spekulation.

Under fjärde kvartalet förvärvade Prologis Europa åtta anläggningar med en sammanlagd yta på 213 700 kvm. Den totala investeringen uppgick till 151 miljoner euro. Förvärven inkluderar en fastighetsportfölj på 172 100 kvm i Tyskland och en anläggning på 18 400 kvadratmeter i Spanien, på uppdrag av Prologis European Properties Fund II.

– Vårt operativa resultat för fjärde kvartalet var starkt. Den ökande efterfrågan, speciellt bland våra e-handelskunder, kombinerat med begränsad tillgång och den pågående effektiviseringen av varuförsörjningskedjor, bidrog till de första hyreshöjningarna på sex år. Bolaget är väl positionerat för att dra nytta av de förbättrade marknadsfaktorerna för fortsatt tillväxt under 2014, säger Philip Dunne, chef för Prologis Norden.