Fortsatt god konjunktur i Stockholm

april 3, 2018 Arbetsmarknad , Ekonomi , Transport

Stockholmskonjunkturen är fortsatt god med stark tillväxt i lönesumma, fler sysselsatta och stabil befolkningstillväxt, visar den senaste konjunkturrapporten från Stockholm Business Region. 

Lönesumman i privat sektor ökade under sista kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation samt byggindustrin som främsta draglok. 

– Det är glädjande att se fortsatt stark utveckling i Stockholm. Med ett ökat antal invånare i staden är det särskilt positivt att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt, kommenterar Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region. 

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark, med undantag för ett minskande antal lediga jobb och arbetslöshet som är oförändrad. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 24 400 personer de senaste fyra kvartalen, trots det har transport, vård och omsorg, bygg och finansiell verksamhet färre sysselsatta. Vidare minskade antalet varslade personer kraftigt. 

Antalet nystartade företag minskar något både i staden och länet, samtidigt som konkurser minskar i länet men ökar med knappt en procent i staden i jämförelse med fjärde kvartalet år 2016.

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 39 100 personer varav 14 100 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,7 respektive 1,5 procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2016, motsvarande 12 procent i länet och 33 procent i staden.


Läs mer