Förenklad importmoms när Skatteverket tar över

oktober 20, 2014 Ekonomi , Inköp

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket, istället för som idag till Tullverket.

– Syftet med förändringen är att företagen ska slippa ligga ute med pengar i onödan samt att förenkla hanteringen av importmomsen, säger Stina Färje, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I dagens regelverk ska momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU betala importmoms till Tullverket. Företag som har avdragsrätt kan sedan få tillbaka momsen från Skatteverket.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft. Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket. Företag och personer som inte är momsregistrerade kommer dock även i fortsättningen att betala importmomsen till Tullverket.

Även efter förändringen är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket. För tullpliktiga varor ska man fortfarande betala tullavgift.

Förändringen leder till en ökad enhetlighet då frågor om moms koncentreras till Skatteverket. Hanteringen blir efter förändringen likadan oavsett om det gäller varor från EU-länder eller från länder utanför EU.

Fakta

Från och med 1 januari 2015 ska moms på import redovisas i nya rutor i momsdeklarationen till Skatteverket.
Under 2013 lämnades 2,4 miljoner importdeklarationer till Tullverket.
2013 betalades 50 miljarder kronor in i importmoms, varav merparten återbetalades.

Här kan du läsa frågor och svar om importmoms hos Skatteverket  och Tullverket


Läs mer