Fortsatt stark tillväxt i Nordisk näthandel

september 24, 2014 E-handel , Forskning

Temat i Brings årliga e-handelsrapport är kundresan före, under och efter ett nätköp. Cirka 4500 konsumenter och 7000 företagare i Norden har beskrivit sina e-handelsvanor och delger sina trendspaningar.

Bland mycket annat hittar vi några övergripande trendspaningar i årets e-handelsrapport; fyra utvecklingsområden som kommer att dominera e-handelsmarknaden den kommande tiden.

Några trender visar att kundresorna bli alltmer komplexa, att konsumenten kommer att ställa större krav på handeln på nätet och på kundupplevelsen, att omnichannel här för att stanna  och att ett samspel mellan handel på nätet och fysisk butik är en framgångsfaktor.

Globaliseringen ökar också, i takt med att konsumenterna blir alltmer erfarna näthandlare och att en rad internationella företag som förenklar så att barriärer som osäkerhet kring tull, språk och valuta försvinner.

Läs mer om Brings e-handelsrapport här


Läs mer