Extra bolagsstämma i Tribona efter Corems bud

oktober 16, 2015 Ekonomi , Fastigheter
Extra bolagsstämma i Tribona efter Corems bud
Fastighetsbolaget Tribona har fått ett offentligt uppköpserbjudande från branschkollegan Corem.  Foto Tribona

Fastighetsbolaget Tribona har fått ett offentligt uppköpserbjudande från branschkollegan Corem.
Foto Tribona

Logistikfastighetsbolaget Tribonas styrelse kallar till extra bolagsstämma den 23 oktober. Den kommer att omfatta val av styrelse, skriver bolaget i sin delårsrapport från januari-september 2015.

Ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats på Tribona – vilket budkommittén i Tribonas styrelse enhälligt rekommenderar aktieägarna att inte acceptera.

Det var Corem Property med Rutger Arnhult som huvudägare som för en månad sedan lade ett bud på Tribona. Att Corem är intresserade av att köpa Tribona är ingen överraskning.

Det finns uppenbara synergier att ta fram mellan de två bolagen. Dels arbetar de till stor del inom samma segment, dels har de fastigheter i anslutning till varandra på flera platser. 

Dessutom har Tribona länge kämpat med lönsamhetsproblem och även om nya vd Per Johansson fått grepp om en del problemen, så talar Tribonaaktiens kräftgång på börsen om att något är fel. Samtidigt som fastighetsaktier de senaste två åren har stigit med i genomsnitt ca 50 procent, har Tribonas börskurs under samma tidsjunkit med ca 10 procent sedan börsintroduktionen i Stockholm OMX 2013.

Av Gösta Hultén


Läs mer