East Sweden läggs ner

januari 28, 2015 Ekonomi , Logistiklägen

Marknadsbolaget East Sweden i Östergötland läggs ner vid månadsskiftet, skriver Norrköpings Tidningar. Viss del av verksamheten tas över av Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren.

– Marknadsbolaget har slutfört sitt arbete och vi har ägnat hösten åt att avveckla bolaget, säger Curt Petri, styrelseordförande i East Sweden.

– Det här är ett naturligt steg att ta efter att Region Östergötland har bildats.

Marknadsbolaget startade 2001 och har drivits av 13 företag, Norrköpings och Linköpings kommun, Linköpings universitet och Östsam. Men i höstas togs beslutet att avveckla bolaget och opinionsfrågor och annan verksamhet tas nu över av två andra. Det blir Östsvenska handelskammaren som tar hand om näringslivets frågor och det blir Region Östergötland som får driva de offentliga frågorna vidare.

– Jag tror det är bra att vi avvecklar bolaget och tar vår röst och flyttar in hos handelskammaren, säger Peter Whass, vd Fastighets AB LE Lundberg. Allt har sin tid. Vi kommer att fortsätta att jobba med regionens utvecklingsfrågor och under åren med marknadsbolaget har Norrköping och Linköping kommit varandra närmare. Nu gör Ostlänken även att vi får närmare samarbete med Nyköping och därmed utvecklar en större arbetsmarknadsregion.

På nya Region Östergötland, före detta Landstinget, har man nyligen börjat planera för hur man ska jobba med regionen näringslivsfrågor i framtiden. Regionkontoret är nytt och man har aldrig tidigare hanterat frågor som rör näringslivet.

– Vi är en grupp som tittar på de här frågorna, säger Ulrika Olsson, kommunikationsdirektör Region Östergötland.

– Jag tycker marknadsbolaget har lagt en bra grund för regionens varumärke, säger Johanna Palmér, vd Östsvenska handelskammaren. Vi vill se till att de olika delarna i East Sweden tas om hand på bästa sätt


Läs mer