"IKEA-flytt till Malmö manar till samarbete för bättre kommunikationer"

januari 28, 2015 Arbetsmarknad , Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur

I västra Skåne har det traditionellt funnits en konkurrens mellan Helsingborg och Malmö om arbetstillfällen och infrastruktur. Men tiden för den sortens kommunkamp måste vara förbi, skriver Sydsvenskan på ledarplats.

“I globaliseringens tidevarv har människorna i västra Skåne ett gemensamt intresse, det handlar om allas vår del av världen.
Ikeas motiv till att flytta delar av verksamheten från Helsingborg till det nya kontoret i Svågertorp i Malmö är läget – framför allt närheten till flygplatsen Kastrup. Till Malmö flyttas också ett hundratal arbetstillfällen från Ängelholm. Samtliga anställda erbjuds att följa med och kvar i Helsingborg blir cirka 1 100 Ikeajobb.
Möbeljätten har verksamhet i många länder och ska självklart placera verksamheten där det är bäst för bolaget. Det är så arbetstillfällen och välstånd skapas. Och Öresundsregionen behöver fler framgångsrika företag.”

Men politiken kan också bidra, heter det i ledaren.

“Både företag och jobbpendlare behöver snabba och säkra kommunikationer. Idag tvingas pendlare ta sig fram mellan lastbilarna på en överbelastad E6:a eller trängas på fullsatta – och ofta försenade tåg – för att järnvägen är illa underhållen och trafiken slår i kapacitetstaket Skåne behöver snabbare direkttåg till Stockholm, men också bra förbindelser inom hela Öresundsregionen.”


Läs mer