Klartecken för längre containerfartyg i Helsingborgs hamn

Efter simuleringar står det klart att Västhamnen kan ta emot större containerfartyg utan omfattande utbyggnad. Transportstyrelsens beslut klargör för fartyg upp till 235 meter. Ett välkommet besked för alltfler kunder som vill köra större fartyg via Helsingborg.

Att kunna ta mot fartyg som är 10 till 15 meter längre är en betydelsefull utveckling för hamnens erbjudande inom containertransporter. I takt med att feederfartygen växer i längd, bredd och djupgående vill hamnen ligga steget före och proaktivt iordningsställa för att ta emot längre fartyg. Och flera förfrågningar från kunder har redan kommit in.

– Genom längdökningen till 235 meter kan vi inom kort erbjuda rederier möjligheten att köra ännu större fartyg via Helsingborg. Något kunderna kommer att se positivt på, säger Henric Halvorsen, Chief Operating Officer på HHAB.

Simuleringarna som genomförts av Sjöfartsverket handlade om 235 meter långa fartyg, 32 meter breda och med 11,7 meters djupgående. Att jämföras med 217 meter som är det hittills längsta fartyget som anlöpt Västhamnen.

Små åtgärder för stora framsteg
För att kunna ta in de större containerfartygen vid kajerna i Västhamnen behöver hamnen dock investera. Bland annat behöver kranspår förlängas för att kunna flytta kranar längre bort från fartygens bog eller andra utstickande delar.

– Vi arbetar hela tiden på att använda och utveckla vår hamn på smartast möjligast sätt för att optimera varje kajmeter och yta. Nya arbetssätt och ny teknik öppnar upp för möjligheter. Med det här framsteget kan vi hjälpa våra kunder till bättre affärer och bli en ännu effektivare hamn, avslutar Henric Halvorsen, Chief Operating Officer på HHAB.


Läs mer