Danmark och Finland misstänks för cabotagebrott av EU

november 1, 2013 Ekonomi , Transport

EU-kommissionen inleder ett förfarande mot Danmark och Finland för fördragsöverträdelse. Danmark och Finland införde i våras i sin nationella lagstiftning begränsningar till rätten att bedriva cabotagetrafik.

Begränsningarna omfattar möjligheten att utföra tre transporter under sju dagar till totalt 183 dagar, vilket de facto är en halvering av den rätt som EU-förordningen medger. Begränsningarna innebär också att transport av ankommande tompallar ska definieras som inrikestransport, samt krav på att fraktsedlar ska medföras i dragbilen.

Ingen av dessa begränsningar finns angivna eller definierade i nuvarande förordning. Kommissionen meddelade i juni 2012 den danska regeringen att begränsningen av antalet dagar står i klar strid mot förordningen.

Då Danmark och Finland trots detta infört begränsningar har EU-kommissionen nu valt att inleda ett förfarande mot dessa två länder. Danmark och Finland ska snarast inkomma med svaromål till EU-kommissionen och processen fortsätter då beroende på svaromålet. Svenska Transportindustriförbundet följer processen noga och instämmer i EU-kommissionens bedömning att de nationella begränsningar som Danmark och Finland infört klart strider mot nuvarande förordning samt principen om fri rörlighet och tillträde till den inre gemensamma marknadende, heter det i ett pressmeddelande.


Läs mer