Regeringen överväger nya broskatter och höjd trängselskatt

november 1, 2013 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Logistik , Transport

Regeringen vill satsa mer på infrastruktur i Stockholm, bl a på utbyggd tunnelbana. Men det blir främst stockholmarna själva som får betala.

Totalt beräknas regeringens paket kosta 17 miljarder kronor. Förhandlingar mellan regeringen, Stockholms läns landsting och berörda kommuner om paketets detaljutformning och finansiering är just nu inne i ett slutskede.

Regeringen har skickat ut ett förslag på remiss som innebär att Essingeleden får trängselskatt från den 1 januari 2016. Men det kommer inte att räcka.

Därför föreslås även höjd nivån på alla passager in och ut ur Stockholms innerstad som då i rusningstid höjs från dagens 20 kronor till 30 kronor.

Till det vill regeringen också börja ta uten ny broskatt på alla broar som korsar det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet i och utanför Stockholms kommun..

Sammanlagt innebär de förändringar som regeringen föreslår ökade intäkter från trängselskatten från 800 Mkr om året i dag till 1,5 miljarder kronor, d v s en höjning på 90 procent.

Av dessa. höjda skatter ska huvudelen dock gå till den planerade Förbifart Stockholm


Läs mer